Publicare Minute în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică