Cariera (anunturile posturilor scoase la concurs)

2023

 • Tabel nr. 2897 din 19.06.2023 privind proba interviu examen consilier grad profesional superior compartiment impozite si taxe Vizualizare
 • Tabel nr. 2896 din 19.06.2023 privind proba scrisa examen consilier grad profesional superior compartiment impozite si taxe Vizualizare
 • Centralizator nr. 2700 din 07.06.2023 privind selectie dosare de inscriere la concursul de recrutare pentru functia de executie consilier, grad profesional superior, compartimentul Impozite si taxe Vizualizare
 • Anunt nr. 2470 din 17.05.2023 organizare concurs recrutare consilier, clasa I, grad superior in cadrul Compartiment taxe si impozite Vizualizare

2022

 • Rezultatul selectiei dosarelor pentru examenul de promovare in grad profesional – Consilier – nr. 6468 din 22.12.2022 Vizualizare
 • Anunț nr. 6335 din 19.12.2022 privind promovare in grad consilier clasa I grad profesional principal compartiment Asistenta sociala si medicala comunitara Vizualizare
 • Rezultatul probei interviu examen concurs sofer microbuz – nr. 3249 din 06.07.2022 Vizualizare
 • Rezultatul probei scrise examen concurs sofer microbuz – nr. 3244 din 06.07.2022 Vizualizare
 • Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru sofer microbuz – nr. 3110 din 28.06.2022 Vizualizare
 • Anunt nr. 2839 din 07.06.2022 privind organizare concurs sofer microbuz scolar Vizualizare
 • Proces verbal nr. 2354 din 13.05.2022 privind rezultatele finale la examenul referent compartiment voluntariat si situatii de urgenta Vizualizare
 • Proces verbal nr. 2210 din 06.05.2022 verificarea dosarului depus privind concurs Vizualizare
 • Anunt nr. 2087 din 02.05.2022 privind examenul de promovare la sfarsitul perioadei de debut pentru personalul contractual Vizualizare
 • Adresa nr. 1756 din 06.04.2022 Centralizator examen privind proba scrisa examen debutant compartiment asistenta sociala Vizualizare
 • Proces verbal nr. 1626 din 31.03.2022 – verificare dosar examen Vizualizare
 • Anunt nr. 1330 din 17.03.2022 privind promovare treapta II asistență socială Vizualizare
 • Anunt nr. 1267 din 15.03.2022 – Rezultatele selectarii dosarelor – consilier Vizualizare
 • Anunt nr. 787 din 18.02.2022 promovare stare civila Vizualizare

2021

 • Adresa nr. 4845 din 05.11.2021 rezultat selectie dosare  Vizualizare
 • Anunt nr. 4416 din 15.10.2021 privind concurs promogare in grad  Vizualizare
 • Anunt nr. 3072 din 27.07.2021 privind organizare concurs promovare in grad Vizualizare
 • Anunt – privind ocuparea prin concurs pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoșari – Muncitor calificat – buldoexcavatorist, compartimentul „Administrativ și deservire” – 1 post (Adaugat la data 26.04.2021) Vizualizare
 • Anunt nr. 1158 din 17.03.2021 selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacantă de referent, grad profesional debutant, voluntariat și situații de urgență  Vizualizare
 • Anunt nr. 817 din 26.02.2021 privind ocuparea prin concurs pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoșari Referent – Referent, grad profesional debutant, compartimentul voluntariat și situații de urgență – 1 post – Afisat la 26.02.2021 ora 10:00 Vizualizare
 • Anunt – Primăria comunei Gogoșari, județul Giurgiu, organizează concursuri pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de referent, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului asistențial social și medical comunitar. (Adaugat la data 04.02.2021)  Vizualizare
2020
– Anunt privind organizare concurs consilier clasa I grad profesional debutant in Compartimentul Registrul Agricol (Adaugat la data 13.11.2020)  Vizualizare
Anunt nr. 4529 din 07.10.2020 privind organizarea examenului de promovare in grad profesional al funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comune Gogosari  Vizualizare
Anunt nr. 2098 din 11.05.2020 – concurs de promovare in grad profesional a personalului contractual:  click aici
 
2019
 • Rezultat final concurs afisat pe 26.11.2019:  click aici
 • Rezultat interviu afisat pe 25.11.2019:  click aici
 • Rezultat proba scrisa afisat pe 25.11.2019:  click aici
 • Selectie dosar concurs incheiat pe 15.11.2019:  click aici

-ANUNȚ Primăria comunei Gogoșari, județul Giurgiu, organizează concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Resurse umane, relații publice și monitorizarea procedurilor administrative.

Calendarul concursului:
– 24.10.2019 – publicarea anunțului pe pagina de internet a Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 
– 12.11.2019 – data limită de depunere a dosarelor de concurs;
– 25.11.2019, ora 1000, susținere probă scrisă, sediul Primăriei comune Gogoșari din sat Gogoșari, str. Petre Ghelmez, nr 94, comuna Gogoșari, județul Giurgiu;– interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la date susținerii probei scrise, la sediul Primăriei comune Gogoșari din sat Gogoșari, str. Petre Ghelmez, nr 94, comuna Gogoșari, județul Giurgiu. Pentru mai multe detalii  click aici
– Anunt nr. 4723 din 02.10.2019 amanare concurs: click aici
– Anunt concurs nr. 4456 din 18.09.2019  Anunta organizare concurs in data de 28.10.2019, ora 10:00 proba scrisa si 30.10.2019, ora 10:00 proba interviu a posului de consilier grad profesional superior in cadrul Compartimentului Resurse Umane, Relatii publice si Monitorizare administrativa:click aici
Proces-Verbal nr. 3950 din 20.08.2019 privind selectia dosar promovare in grad profesional imediat superior din referent – BRATOI ADRIAN-MARIAN:  click aici
– Proces-Verbal nr. 3949 din 20.08.2019 privind selectia dosar promovare in grad profesional imediat superior din consilier – GHETA AURELIA GIGI:  click aici
 – Anunt  nr. 3.606 din 25.07.2019 privind promovarea gradului Având în vedere prevederile articolelor 41 alin.7 și alin.9, art.44, art.45 din HG nr.286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant informații funcționale contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și pe cele ale Dispoziției Primarului comunei Gogoșari nr.122 / 29.03.2019, privind aprobarea Regulamentului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoșari, județul Giurgiu.Primăria comunei Gogosari, judetul Giurgiu organizează în data de 26 AUGUST 2019:
EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoșari, pentru posturile menționate mai jos:
1.  Compartiment Financiar-Contabil:
– un post de Consilier, gradul debutant, care prin transformare va deveni Consilier, gradul II;
2Compartiment Situații de Urgență
– un post de Referent, gradul debutant, care prin transformare va deveni Referent, treapta II;
Condiția de participare fiind acela de a fi obținut calificativul “bine” la întocmirea referatului de evaluare.
Examenul de promovare în gradul II și treapta II se va organiza cu respectarea prevederilor HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant complementar funcționale contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Examenul de promovare va consta în articolele probe: proba scrisă se va susține în date de 26.08.2019, ora 10,00 și probă interviu se va susține în date de 29.08.2019, ora 10,00.
Dosarele pentru înscriere la examenul de promovare în grad și treaptă, se depun de la candidați în termen de 10 de zile lucrătoare de la datele publice anunțate, la doamna Brebenel Aurelia – secretar general al unității administrativ-teritoriale. Pentru mai multe detalii click aici
– Anunt nr. 3.489 din 18.07.2019 privind organizarea examenului de promovare a funcționării publice, în cadrul Primăriei comune Gogoșari în gradul profesional imediat superior celui deținut
Primăria comunei Gogoșari organizează examen de promovare în grad profesional în perioada  30.08.2019 – 03.09.2019 , conform articolelor: 476, 477 alin.1, 478 și 479 din OUG nr.57 / 2019, privind Codul administrativ și ale art. 126 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificări și completări ulterioare, pentru următorul post:
Nr.crt.Structura organizatorică Funcția publică existentăFuncția publică propusă pentru promovareNr.posturi
1Compartiment Stare civilă Consilier, Clasa I grad profesional principalConsilier, Clasa I Grad profesional superior1
 
Desfășurarea examenului
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, la doamna Brebenel Aurelia – Secretar General al unității administrative-teritoriale în termen de 20 de zile de la datele afișării anunțului.
Examenul de promovare în grad profesional se organizează la sediul Primăriei comune Gogoșari în perioada 30.08.2019 probă scrisă și în date de 03.09.2019 probă interviu. Pentru mai multe detalii  click aici .
– PRIMĂRIA COMUNEI GOGOȘARI, JUDEȚUL GIURGIU ANUNȚ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de conducere vacante  NR. 2.226 / 03.05.2019Primăria comunei Gogoșari, în temeiul art.87 alin. (1) lit.c), alin. (2) lit.c), art.90 alin. (1) lit.b), alin. (2), (4) ), (5), (6) și (7) din Legea nr.188 / 1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificări și completări ulterioare, precum și ale art.148 și art.149 alin. (1 ) – (5) din Hotărârea Guvernului nr.611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționare publice, cu modificări și completări ulterioare, anunț ocuparea prin transfer la cerere a funcțiilor publice de conducere vacante de secretar la comune, până la data de 04.06.2019.
În cazul funcționarilor publici de conducere, transferul se poate realiza pe funcții publice de conducere de același nivel sau, după caz, de nivel inferior, ale căror condiții de ocupare și experiență profesională necesară în vederea ocupării sunt similare cu cele ale funcțiilor de pe care se efectuează transferul, conform prevederilor art.90 alin. (6) din Legea nr.188 / 1999, republicată (r2), cu modificări și completări ulterioare, după cum urmează:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolut cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe juridice sau administrative;
– cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Word, Internet Explorer, Excel – nivel mediu;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor publice de minim 9 ani.Funcționarii publici de conducere interesați vor depune la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, în termen de 20 zile de la datele afișării prezentului anunț, mai departe documente:
1. cerere de transfer;
2. curriculum vitae-tip EUROPASS;
3. copia actului de identitate;
4. copia diplomelor de studii;
5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor publice;
6. copie a actului administrativ din care se reia funcția publică ocupată de solicitant și instituția angajatorilor. Copiile vor fi însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către un reprezentant la instituții angajatoare, iar celelalte documente se vor depune în original.În situația în care vor fi depuse mai multe cereri de transfer pentru aceeași funcție publică de conducere vacantă, Primăria comună Gogoșari va organiza un interviu, în temeiul prevederilor art.149 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.611 / 2008, cu modificări și completările ulterioare, data, ora și locul susținerilor interviului fiind aduse la cunoștința acestora.În cazul în care există un singur funcționar public înscris pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcțiilor publice vacante care îndeplinesc condițiile de similaritate a condițiilor de ocupare și a experienței profesionale, acesta este declarat admis, aprobându-i-se solicită de transfer la cerere de către primarul comunei Gogoșari, județul Giurgiu.
Relații suplimentare se pot obține la nr. de tel. 0246228114, persoană de contact: dna. Cușneviciu Silvia – Nicoleta, secretar delegat.Primar, DAIA DĂNUȚ 

– PRIMĂRIA COMUNEI GOGOȘARI, JUDEȚUL GIURGIU Adresa catre, AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 
  Prin prezenta vă aducem la cunoștință intenţia instituţiei noastre de a ocupa funcţia publică de conducere vacantă de secretar al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu până la data de 10.06.2019, prin transfer la cerere, cu respectarea prevederilor art.87 alin.(1) lit.c), alin.(2) lit.c), art.90 alin.(1) lit.b), alin.(2), (4), (5), (6) şi (7) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.148 și art.149 alin.(1)-(5) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.Menţionăm că postul este vacant ca urmare a încetării, în baza dispoziţiei primarului nr. —————————–, a raportului de serviciu al doamnei …………………Condiții obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească solicitări sunt următoarele:
– studii universitare de licență absolvită cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvită cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe juridice sau administrative;
– cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Word, Internet Explorer, Excel – nivel mediu;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor publice de minim 9 ani.Funcționarii publici de conducere interesați vor depune la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, în termen de 20 de zile de la datele afișării anunțului, mai departe documente:
1. cerere de transfer;
2. curriculum vitae-tip EUROPASS;
3. copia actului de identitate;
4. copia diplomelor de studii;
5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor publice;
6. copie a actului administrativ din care se reia funcția publică ocupată de solicitant și instituția angajatorilor.În situația în care sunt depuse mai multe cereri de transfer, vom organiza un interviu cu funcționarii publici solicitați. Interviul va fi susținut cu primarul comunei Gogoșari ori cu persoana desemnată de către acesta. Data, ora și locul susținerii interviului vor fi aduse la cunoștința solicitanților în termen legal.În urma susținerilor interviului cu funcționarii publici solicitanți se va încheia un proces-verbal la interviului, care va fi semnat de conducător autorității sau instituțiilor publice ori de la persoana respectivă. Cu deosebită stimă, Primar, DAIA DĂNUȚ 

– ANUNȚ Nr. 6.596 / 12.10.2018 privind organizarea examenului de promovare a funcționării publice, din cadrul Primăriei comune Gogoșari în gradul profesional imediat superior celui deținut Primăria comunei Gogoșari organizează examen de promovare în grad profesional în perioada 21.10.2018 – 23.10.2018, conform articolelor 64 și 65 din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificări și completări ulterioare și ale art. 126 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificări și completări ulterioare, pentru următorul post:
Nr.crt.Structura organizatorică Funcția publică existentă Funcția publică propusă pentru promovareNr.posturi
1Compartiment Asistență SocialăConsilier, Clasa Igrad profesional asistentConsilier, Clasa I Grad profesional principal1

Desfășurarea examenului
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, compartiment Secretariat, în termen de 20 de zile de la datele afișării anunțului.
Examenul de promovare în grad profesional se organizează sediul Primăriei comune Gogoașri în perioada 21.11.2018 probă scrisă și în date de 23.11.2018 probă interviului.

Examenul constă în 3 etape:
1) Selecția dosarelor care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen;
2) Proba scrisă va avea loc în date de 21.11.2018 la sediul Prim [riei comunei Gogoșari, începând cu ora 10.00;
3) Proba interviu va avea loc în date de 23.11.2018.

Proba scrisă și interviul  se punctează cu maxim 100 de puncte fiecare. Punctajul minim pentru promovarea fiecărei probe de examen este de 50 de puncte. Punctajul final pentru promovarea examenului este de minim 100 de puncte și se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și la interval.

Rezultatul final  al examenului de promovare în grad profesional se comunică candidaților prin afișare la avizierul instituțional în termen de 3 zile lucrătoare de la susținerea interviului.II. 

Condiții specifice de participare la concurs / examen:În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut funcționare publică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții conform prevederilor art.65 alin.2 din Legea nr.188 / 1999 (r2), cu modificări și completări ulterioare:– să aibă cel puțin 3 ani vechime în grad profesional la funcții publice din care promovează;
– să fi obținut cel puțin calificativ ”bine” la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
– să nu aibă în cazierul administrativ sau sancțiunea disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

Dosarele de înscriere la examen , conform prevederilor art.127 din HG nr.611 / 2008, modificat și completat va conține în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vedere atestării vechi în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere prezentat în anexa nr. 3 care se gaseste la Compartimentul Secretariat.

Bibliografia pentru examen  este următoarea:
1. Constituția României;
2. Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificări și completări ulterioare
3. Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici
4. Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificări și completări ulterioare
5 Legea 416 /, privind venitul minim garantat, modificări și completări ulterioare;
6. Legea nr.277 / 2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificări și completări ulterioare.Anunțul de examen este afișat pe pagina de internet a Primăriei comune Gogoșari și la avizierul institutiei. PRIMAR, Daia Dănuț

– ANUNȚ  Nr.5.398 / 02.08.2018  Primăria comunei Gogoșari, județul Giurgiu, organizează concurs în data de 30.08.2018, ora 10,00, probă scrisă și în date de 04.09.2018, ora 10,00, probă interviu, sediul instituției din comuna Gogoșari, județul Giurgiu în vedere ocupării, pe perioadă determinată, a postului de REFERENT DEBUTANT – Compartiment Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoșari.Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplinește condițiile:

a) are cetățenia română, cetățenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spațiului Economic European și domiciliului în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate complementare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplinește condiții de studii și vechime specific potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;Cerințe specifice:
■ studii superioare absolvite cu diplomă de licență;Tematica și Bibilografie:
– Legea nr.53 / 2003 – Codul muncii, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
– Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
– Legea nr.215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
– Titlul IX – Impozite și taxe locale din Legea nr.227 / 2015, privind Codul fiscal, cu modificări și completări ulterioare;
– Titlul IX – Impozite și taxe locale din HG nr.1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificări și completări ulterioare;
– Legea nr.207 / 2015, privind Codul de procedură fiscală;Condițiile generale și specifice prezintă în fișa postului:
– încasează de la populație impozitele și taxele prezentate în buget, precum și veniturile prezentate în planurile de venituri extrabugetare și alte fonduri și conduc evidența operaționale încorporate și plătite în numerar;
– întocmește actele de insolvabilitate, ține evidența cetățenilor cărora li sau întocmit aceste acte și verifică periodic starea de insolvabilitate a acestora;
– depune sumele încasate la Trezorerie;
– ridică de la Trezorerie numerar pentru achitarea salariilor;
– înscrie sumele încasate în extrasele rol și le desfășoară în borderouri pe capitole și subcapitole;
– întocmește extras din rolul nominal unic, evidențierea în aceste a debitelor și încasărilor;
– la sfârșitul anului întocmește lista de rămășiță și lista de plus la impozite și taxe;
– întocmește înregistrarea rol nominal unic și evidențierea debitelor și încasărilor în acesta;
– înmânează, sub semnătură, contribuabililor înștiințări de plată și somații;
– îndeplinește orice alte sarcini încredințate de primar și contabil.Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în termen de 10 zile lucrătoare de la datele afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant. Acestea trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prezentate la art.6 din HG nr.286 / 23.03.2011, cu modificări și completări ulterioare:a) cerere de înscriere la concursuri adresate conducătorului autorității sau instituțiilor publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legilor, după caz;
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, număr, date, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard standard de Ministerul Sănătății Publice.Copiile de pe actele prezintă mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul către secretarul comisiei de concursuri.Documentul programat la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. PRIMAR, Daia Dănuț

– Programul Operational Capital Uman  (POCU) 2014-2020   Axa Prioritara 6. ”Educație și competență” 
 Prioritatea de investiții: 10.i. ”Reducerea și prevenirea abandonului scolar timpuriu și promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar și secundar de calitate, inclusiv parcursurile de invatare formală, non formală și informală pentru reintegrarea în educație și formare”. Apel de proiecte Componenta 1 – Apel: POCU / 74/6/18/18 / Operatiune compozita OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 
– ANUNȚ Nr. 4.581 / 16.07.2018 Obiectul anuntului de selectie: Văzând prevederile  Notei interne privind încadrarea personalului în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile,  în cadrul Proiectului „SCOP – Scoală, Comunitate, Oportunitate, Participare”, cod SMIS 2014+: 108327, nr. contract POCU 74/6/18/108327, se vor selecta 4 experți pentru ocuparea următoarelor posturi: 
Nr.crt.(Sub) activitate nr. si denumireDenumirea postuluiNumar expertiDurata  (sub) activitatiiNr.ore /luna
1.       A 3.5. Derularea unui program de educatie pentru sanatate, igiena si nutritie pentru copii si parintii acestoraA4.6. derularea unui program de educatie pentru sanatate, igiena si nutritie pentru elevi si parintii acestoraAsistent medical – educatie pentru sanatate123 luni42 ore / luna
2.       A 3.1. Derularea unui program cu caracter continuu de mediere intre scoala, familie si comunitate in vedere asigurari acces la educatieA 4.1. Derularea unui program cu caracter continuu de mediere intre scoala, familie si comunitate in vedere asigurari acces la educatieMediator scolar133 luni63 ore / luna
3.       A 4. 5 Desfasurarea activităților extracurriculare (workshop-uri, activități sportive, artistice, interculturale, tabere și excursii etc) și de tranzitie către următorul ciclu de invatamantResponsabil activități extracurriculare și dezvoltare personală133 luni42 ore / luna
4.       A 3.2. Derularea unui program de consiliere si educatie parentala in vedere reducerii riscului de abandon scolarA 4.2. Derularea unui program de consiliere educationala si mentorat pentru elevi si educatie parentala in vedere reduceri riscului de abandon scolar si dezvoltare armonioasa a copiilorConsilier scolar123 luni63 ore / luna
Pentru mai multe detalii: click aici .  
– ANUNȚ  Nr. 3.887 / 16.05.2018 Primăria comunei Gogoșari, județul Giurgiu, organizează concurs în data de 14.06.2018, ora 10,00, proba scrisă și în data de 20.06.2018, ora 10,00, probă interviu, sediul instituțional din comuna Gogoșari, județul Giurgiu în vedere ocupării, pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi de: 
1.  CONSILIER DEBUTANT  – Compartiment Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate la Primarului comunei Gogoșari. 
 Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții: 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spațiului Economic European și domiciliului în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate complementare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime specific potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 
 Cerințe specifice: 
■ studii superioare absolvită cu diplomă de licență; 
 Tematica și Bibilografie: 
– Legea nr.53 / 2003 – Codul muncii, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 
– Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; 
– Legea nr.215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 
– Legea nr.273 / 2006, privind finanțele publice locale, cu modificări și completări ulterioare; 
– Legea nr.82 / 1991, republicată, Legea contabilității. 
– Ordinul nr.2.861 / 2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarilor elementelor de natură activă, datoriilor și capitalurilor proprii; 
– OG nr.81 / 2003, privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificări și completări ulterioare; 
 Condițiile generale și specifice prezintă în fișa postului: 
– tine evidenta mijloacelor fixe cu ajutorul Registrul de mijloace fixe; 
– tine evidenta obiectelor de inventar cu ajutorul Registrului de obiecte de inventar; 
– tine evidenta materialelor cu ajutorul Registrului de materiale; 
– raspunde de pastrare a documentelor indosariate; 
– pastreaza, elibereaza si conduce evidenta chitantierelor si asigura pastrarea tuturor documentelor privind incasarile si varsamintele efectuate de casier; 
– raspunde de desfasurarea lucrarilor de inventariere, de intocmirea formelor legale privind casarea si declasarea bunurilor materiale facand propuneri pentru recuperarea pagubelor materiale; 
– îndeplinește orice alte sarcini încredințate de primar și contabil. 
 2.  CONSILIER 1A  – Compartiment Registrul Agricol și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoșari. 
 Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții: 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spațiului Economic European și domiciliului în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate complementare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime specific potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 
 Cerințe specifice: 
■ studii superioare absolvită cu diplomă de licență; 
 Tematica și Bibilografie: 
– Legea nr.53 / 2003 – Codul muncii, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 
– Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; 
– Legea nr.215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 
– Legea nr.7 / 1996, Republicată, Legea cadastrului și a publicității imobiliare; 
– Legea nr.18 / 1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 
 Condițiile generale și specifice prezintă în fișa postului: 
– coordonează executarea lucrărilor de cadastru în cadrul Primăriei; 
– participă la organizarea și coordonarea măsurătorilor în vederea aplicării legilor funciare; 
– participă la acțiunea de delimitare a teritoriului administrativ la comune și asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne; 
– întocmește procesele verbale de punere în posesie; 
– participă la măsuratori, pentru cetățenii care se găsesc în litigiu, în viziunea delimitării terenurilor pentru punerea în posesie conform legilor cadastrului funciar; 
– identifică și înregistrează în documentele cadastrale terenuri, pentru stocarea datelor pe suporturi informatice; 
– asamblează și integrează informații furnizate de OCPI pe suporturi informatice, în vederea aplicării corecte a legii la nivelul comunei; 
– înregistrează și ține evidența contractelor de arendare depuse la primăria comunei; 
– primește, înregistrează și eliberează titlurile de proprietate ale posesorilor de terenuri; 
– îndeplinește orice alte sarcini încredințate de primar și secretar. 
 3.  CONSILIER DEBUTANT  – Compartiment Asistență socială în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoșari. 
 Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții: 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spațiului Economic European și domiciliului în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate complementare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime specific potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 
 Cerințe specifice: 
■ studii superioare absolvită cu diplomă de licență; 
 Tematica și Bibilografie: 
– Legea nr.53 / 2003 – Codul muncii, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 
– Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; 
– Legea nr.215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 
– Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
– Legea nr.272 / 2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată; 
 Condițiile generale și specifice prezintă în fișa postului: 
– urmărirea și modul de creștere și educație la minorii aflați în plasament pe raza comunei; 
– întocmește procese-verbale cu privire la modul de viață și condiții în care trăiesc; 
– întocmește procedura de angajare asistență personală și acordare indemnizații pentru asistați; 
– întocmește lucrările pe resurse umane; 
– îndeplinește orice alte sarcini încredințate de primar și secretar. 
 Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în termen de 10 zile lucrătoare de la datele afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant. Acestea trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prezentate la art.6 din HG nr.286 / 23.03.2011, cu modificări și completări ulterioare: 
 a) cerere de înscriere la concursuri adresate conducătorului autorității sau instituțiilor publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legilor, după caz; 
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor; 
Pentru posturile de Consilier debutant din cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate și Asistență socială, vechime în specialitatea studiilor nu este cazul, iar pentru postul de Consilier 1A din cadrul compartimentului Registrul Agricol și Cadastru, vechimea în specialitatea studiilor de 7 ani. 
e) cazierul judiciar; 
f) adeverință care să ateste starea de sănătate complementare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului. 
 Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, număr, date, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard standard de Ministerul Sănătății Publice. 
 Copiile de pe actele prezintă mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul către secretarul comisiei de concursuri. 
 Documentul programat la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 
 PRIMAR, Daia Dănuț
– ANUNȚ  NR. 609 / 23.01.2018 Primăria comunei Gogoșari, județul Giurgiu, organizează concurs în data de 20.02.2018, ora 10,00, proba scrisă și în data de 23.02.2018, ora 10,00, probă interviu, sediul instituției din comuna Gogoșari, județul Giurgiu în vedere ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de REFERENT de SPECIALITATE 1A din cadrul Consiliului local al comunei Gogoșari. 
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții: 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spațiului Economic European și domiciliului în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate complementare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime specific potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 
Cerințe specifice: 
■ studii superioare ablsolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice sau administrative; 
■ studii de master în domeniul științelor juridice sau administrative; 
■ vechime în specialitate studiilor – 7 ani. 
Tematica și Bibilografie: 
– Constituția României; 
– Legea nr.215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 
– OG nr.35 / 2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale; 
– Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali cu modificări și completări ulterioare; 
– Legea nr.554 / 2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificări și completări ulterioare; 
– Legea nr.52 / 2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 
– Legea nr.161 / 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificări și completări ulterioare; 
– Legea nr.544 / 2001, privind liberul acces la elementul de interes public, cu modificări și completări ulterioare; 
Condițiile generale și specifice prezintă în fișa postului: 
– apărarea intereselor consiliului local în fața instanțelor de judecată; 
– își desfășoară activitatea sub coordonarea secretarului unității administrativ-teritoriale și colaborează cu acesta la pregătirea ședințelor consiliului local, 
– asigurarea documentării și informațiilor consilierilor, 
– întocmirea și difuzarea către aceștia a dosarelor de ședință și a oricăror alte materiale 
– îndeplinește alte atribuții stabilite de primar, secretar și consiliu local. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în termen de 10 zile lucrătoare de la datele afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant. Acestea trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prezentate la art.6 din HG nr.286 / 23.03.2011, cu modificări și completări ulterioare: 
a) cerere de înscriere la concursuri adresate conducătorului autorității sau instituțiilor publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legilor, după caz; 
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor – 7 ani; 
e) cazierul judiciar; 
f) adeverință care să ateste starea de sănătate complementare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului. 
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, număr, date, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard standard de Ministerul Sănătății Publice. 
 Copiile de pe actele prezintă mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul către secretarul comisiei de concursuri. 
 Documentul programat la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 
 PRIMAR, Daia Dănuț
– ANUNȚ  NR. 5.681 / 05.10.2017 Primăria comunei Gogoșari, județul Giurgiu, organizează concursuri de recrutare în date de 07.11.2017, ora 10,00, probă scrisă și în date de 09.11.2017, ora 10,00, probă interviu, sediul instituției din comuna Gogoșari, județul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de Consilier, gradul profesional debutant, în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe. 
 Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții: 
a) are cetățenia română și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate accesorii funcționale publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii prezentate de lege pentru funcția publică; 
g) îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcțiilor publice; 
h) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 
i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege; 
 Cerințe specifice: 
■ studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă; 
 BIBLIOGRAFIE: 
1. Legea nr.215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificări și completări ulterioare; 
2. Legea nr.188 / 1999, privind Statutul funcționării publice, republicată cu modificări și completare ulterioare; 
3. Legea nr.7 / 2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată; 
4. Legea nr.227 / 2015, privind Codul fiscal, modificat și completat ulterior, Titlul IX; 
5. HG nr.1 / 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, PARTEA a II-a, Titlul IX; 
5. Lege nr. 207/2015 din 20 iulie 2015, privind Codul de procedură fiscală. 
 Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, compartiment Secretariat, în termen de 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Partea a III-a. Acestea trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prezentate la art.49 din HG nr.611 / 2008, cu modificări și completări ulterioare: 
a) formularul de înscriere prezentat în anexa nr. 3; 
b) copia actului de identitate; 
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor publice; 
e) cazierul judiciar; 
f) adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate; 
g) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică. 
(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, date, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard de stabilitate al Ministerului Sănătății Publice. 
(3) Copiile de pe actele prezentate la alin. (1) se prezintă în copii legalizați sau însoțit de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul către secretarul comisiei de concursuri. 
(4) Documentul prezintă la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concursuri cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. 
(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituțiilor publice organizatoare a concursului. 
PRIMAR, Daia Dănuț
 • ANUNȚ Nr. 3.713 / 15.06.2017 Primăria comunei Gogoșari, județul Giurgiu, organizează concurs în data de 11.07.2017, ora 10,00, probă scrisă și în date de 13.07.2017, ora 10,00, probă interviu, sediul instituției din comuna Gogoșari, județul Giurgiu în vedere ocupării, pe perioadă determinată, a postului de REFERENT DEBUTANT – Compartiment Impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoșari. 
  Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții: 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spațiului Economic European și domiciliului în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate complementare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime specific potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 
  Cerințe specifice: 
■ studii superioare; 
  Tematica și Bibilografie: 
– Legea nr.53 / 2003 – Codul muncii, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 
– Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; 
– Legea nr.215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 
– Titlul IX – Impozite și taxe locale din Legea nr.227 / 2015, privind Codul fiscal; 
– Titlul IX – Impozite și taxe locale din HG nr.1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
– Legea nr.207 / 2015, privind Codul de procedură fiscală; 
  Condițiile generale și specifice prezintă în fișa postului: 
– încasează de la populație impozitele și taxele prezentate în buget, precum și veniturile prezentate în planurile de venituri extrabugetare și alte fonduri și conduc evidența operațională încasărilor și plăților în numerar; 
– încasează contravaloarea consumului de apă de la populație; 
– întocmește actele de insolvabilitate, ține evidența cetățenilor cărora li sau întocmit aceste acte și verifică periodic starea de insolvabilitate a acestora; 
– depune sumele încasate la Trezorerie; 
– ridică de la Trezorerie numerar pentru achitarea salariilor; 
– înscrie sumele încasate în extrasele rol și le desfășoară în borderouri pe capitole și subcapitole; 
– întocmește extras din rolul nominal unic, evidențierea în aceste a debitelor și încasărilor; 
– la sfârșitul anului întocmește lista de rămășiță și lista de plus la impozite și taxe; 
– întocmește înregistrarea rol nominal unic și evidențierea debitelor și încasărilor în acesta; 
– înmânează, sub semnătură, contribuabililor înștiințări de plată și somații; 
– îndeplinește orice alte sarcini încredințate de primar și contabil. 
   Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în termen de 10 zile lucrătoare de la datele afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant. Acestea trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prezentate la art.6 din HG nr.286 / 23.03.2011, cu modificări și completări ulterioare: 
a) cerere de înscriere la concursuri adresate conducătorului autorității sau instituțiilor publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legilor, după caz; 
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor 
e) cazierul judiciar; 
f) adeverință care să ateste starea de sănătate complementare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului. 
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, număr, date, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard standard de Ministerul Sănătății Publice. 
Copiile de pe actele prezintă mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul către secretarul comisiei de concursuri. 
Documentul programat la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 
PRIMAR, Daia Dănuț
– ANUNȚ   Nr. 2689 / 21.04.2017 privind organizarea examenului de promovare a funcționării publice, în cadrul Primăriei comune Gogoșari în gradul profesional imediat superior celui deținutPrimăria comunei Gogoșari organizează examen de promovare în grad profesional în perioada 06.06.2017 – 08.06.2017, conform articolelor 64 și 65 din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificări și completări ulterioare și ale art. 126 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificări și completări ulterioare, pentru următorul post:
Nr.  crt.
Structura organizatorică 
 
Funcția publică existentă 
 
Funcția publică propusă pentru promovare
Nr. 
posturi
1.
Compartiment Financiar-Contabil 
 
Consilier, Clasa I 
grad profesional asistent
Consilier, Clasa I 
Grad profesional principal   
1

Desfășurarea examenului
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, compartiment Secretariat, în termen de 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Partea a III-a.
Examenul de promovare în grad profesional se organizează sediul Primăriei comune Gogoașri în perioada 06.06.2017 probă scrisă și în date de 08.06.2017 probă interviului.Examenul constă în 3 etape:
1) Selecția dosarelor care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen;
2) Proba scrisă va avea loc în date de 06.06.2017 la sediul Primariei comune Gogoșari, începând cu ora 10.00;
3) Proba interviu va avea loc în date de 08.06.2017.Proba scrisă și interviul se punctează cu maxim 100 de puncte fiecare. Punctajul minim pentru promovarea fiecărei probe de examen este de 50 de puncte. Punctajul final pentru promovarea examenului este de minim 100 de puncte și se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și la interval.Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional se comunică candidaților prin afișare la avizierul instituțional în termen de 3 zile lucrătoare de la susținerea interviului.II.Condiții specifice de participare la concurs / examen:În vederea participării la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut funcționare publică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții conform prevederilor art.65 alin.2 din Legea nr.188 / 1999 (r2), cu modificări și completări ulterioare:
– să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcțiilor publice din care promovează;
– să fie obținut cel puțin calificativ ”bine” la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
– să nu aibă în cazierul administrativ sau sancțiunea disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.Dosarele de înscriere la examen, conform prevederilor art.127 din HG nr.611 / 2008, modificat și completat va conține în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vedere atestării vechi în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere prezentat în anexa nr. 3 care se gaseste la Compartimentul Secretariat.Bibliografia pentru examen este următoarea:
1. Legea 215/2001 a administrațiilor publice locale, republicată, cu modificări și completări ulterioare
2. Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificări și completări ulterioare
3. Legea 7/2004 privind Codul de conduită la funcționari publici
4. Legea nr.273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificări și completări ulterioare
5. Legea nr.82 / 1991, Legea contabilității, republicată, cu modificări și completări ulterioare.Anunțul de examen este afișat pe pagina de internet a Primăriei comune Gogoșari, în ziar, în Monitorul Oficial și la avizierul instituțiilor.PRIMAR, Daia Dănuț

– ANUNȚ  NR.2.465 / 05.04.2017 Primăria comunei Gogoșari, județul Giurgiu, organizează concursuri de recrutare în date de 22.05.2017, ora 10,00, probă scrisă și în date de 24.05.2017, ora 10,00, probă interviu, sediul instituțional din comuna Gogoșari, județul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de Consilier, gradul profesional debutant, în cadrul Compartimentului Achiziții publice și proiecte.Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate accesorii funcționale publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplinește condițiile de studii prezentate de lege pentru funcția publică;
g) îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcțiilor publice;
h) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;Cerințe specifice:
■ studii superioare de lungă durată, absolut cu diplomă;BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr.215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificări și completări ulterioare;
2. Legea nr.98 / 2016 privind achizițiile publice;
3. Hotărârea Guvernului nr.395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
4. Legea nr.188 / 1999, privind Statutul funcționării publice, republicată cu modificări și completare ulterioare;
5. Legea nr.7 / 2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, compartiment Secretariat, în perioada 24.04.2017 – 15.05.2017. Acestea trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prezentate la art.49 din HG nr.611 / 2008, cu modificări și completări ulterioare:
a) formular de înscriere necesare în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate;
g) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.
(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, date, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard de stabilitate al Ministerului Sănătății Publice.(3) Copiile de pe actele prezentate la alin. (1) se prezintă în copii legalizați sau însoțit de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul către secretarul comisiei de concursuri.(4) Documentul prezintă la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concursuri cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituțiilor publice organizatoare a concursului. PRIMAR, Daia Dănuț

– ANUNȚ NR.1.297 / 02.03.2017 Primăria comunei Gogoșari, județul Giurgiu, organizează concursuri de recrutare în date de 11.04.2017, ora 10,00, probă scrisă și în date de 13.04.2017, ora 10,00, probă interviu, sediul instituțional din comuna Gogoșari, județul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de Consilier, gradul profesional debutant, în cadrul Compartimentului Achiziții publice și proiecte. 
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții: 
a) are cetățenia română și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate accesorii funcționale publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii prezentate de lege pentru funcția publică; 
g) îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcțiilor publice; 
h) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 
i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege; 
Cerințe specifice: 
■ studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă; 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Legea nr.215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificări și completări ulterioare; 
2. Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 
3. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
4. Legea nr.188 / 1999, privind Statutul funcționării publice, republicată cu modificări și completare ulterioare; 
5. Legea nr.7 / 2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, compartiment Secretariat, în perioada 13.03.2017 – 27.03.2017. Acestea trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prezentate la art.49 din HG nr.611 / 2008, cu modificări și completări ulterioare: 
a) formularul de înscriere prezentat în anexa nr. 3; 
b) copia actului de identitate; 
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor publice; 
e) cazierul judiciar; 
f) adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate; 
g) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică. 
(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, date, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard de stabilitate al Ministerului Sănătății Publice. 
(3) Copiile de pe actele prezentate la alin. (1) se prezintă în copii legalizați sau însoțit de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul către secretarul comisiei de concursuri. 
(4) Documentul prezintă la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concursuri cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. 
(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituțiilor publice organizatoare a concursului. PRIMAR, Daia Dănuț
-ANUNȚ   Nr. 3.044 / 27.06.2016  Primăria comunei Gogoșari, județul Giurgiu, organizează concurs în data de 26.07.2016, ora 10,00, probă scrisă și în date de 28.07.2016, ora 12,00, probă interviu, sediul instituției din comuna Gogoșari, județul Giurgiu în vedere ocupării, pe perioadă determinată, a postului de REFERENT DEBUTANT – Compartiment Impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoșari. 
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții: 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spațiului Economic European și domiciliului în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate complementare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime specific potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 
Cerințe specifice: 
■ studii superioare economice; 
Tematica și Bibilografie: 
– Legea nr.53 / 2003 – Codul muncii, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 
– Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; 
– Legea nr.215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 
– Titlul IX – Impozite și taxe locale din Legea nr.227 / 2015, privind Codul fiscal; 
– Titlul IX – Impozite și taxe locale din HG nr.1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
– Legea nr.207 / 2015, privind Codul de procedură fiscală; 
Condițiile generale și specifice prezintă în fișa postului: 
– încasează de la populație impozitele și taxele prezentate în buget, precum și veniturile prezentate în planurile de venituri extrabugetare și alte fonduri și conduc evidența operațională încasărilor și plăților în numerar; 
– încasează contravaloarea consumului de apă de la populație; 
– întocmește actele de insolvabilitate, ține evidența cetățenilor cărora li sau întocmit aceste acte și verifică periodic starea de insolvabilitate a acestora; 
– depune sumele încasate la Trezorerie; 
– ridică de la Trezorerie numerar pentru achitarea salariilor; 
– înscrie sumele încasate în extrasele rol și le desfășoară în borderouri pe capitole și subcapitole; 
– întocmește extras din rolul nominal unic, evidențierea în aceste a debitelor și încasărilor; 
– la sfârșitul anului întocmește lista de rămășiță și lista de plus la impozite și taxe; 
– întocmește înregistrarea rol nominal unic și evidențierea debitelor și încasărilor în acesta; 
– înmânează, sub semnătură, contribuabililor înștiințări de plată și somații; 
– îndeplinește orice alte sarcini încredințate de primar și contabil. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în perioada 06.07.2016 – 19.07.2016 inclusiv, ora 16,00. Acestea trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prezentate la art.6 din HG nr.286 / 23.03.2011, cu modificări și completări ulterioare: 
a) cerere de înscriere la concursuri adresate conducătorului autorității sau instituțiilor publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legilor, după caz; 
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor– 2 ani vechime în funcția de șofer; 
e) cazierul judiciar; 
f) adeverință care să ateste starea de sănătate complementare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului. 
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, număr, date, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard standard de Ministerul Sănătății Publice. 
Copiile de pe actele prezintă mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul către secretarul comisiei de concursuri. 
Documentul programat la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. PRIMAR, Daia Dănuț
 

– ANUNȚ  Nr. 3.019 / 24.06.2016privind organizarea examenului de promovare a funcționării publice, în cadrul Primăriei comune Gogoșari în gradul profesional imediat superior celui deținut. Primăria comunei Gogoșari organizează examen de promovare în grad profesional în perioada 27.07.2016 – 29.07.2016, conform articolelor 64 și 65 din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificări și completări ulterioare și ale art. 126 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificări și completări ulterioare, pentru următorul post:


Nr.
crt.
Structura organizatoricăFuncția publică existentăFuncția publică propusă pentru promovareNr.
posturi
1Compartiment Stare civilă și informaticăConsilier, Clasa I
grad profesional asistent
Consilier, Clasa I
Grad profesional principal
1

 Desfășurarea examenului 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, compartiment Secretariat, în perioada 28.06.2016 – 17.07.2016. 
Examenul de promovare în grad profesional se organizează sediul Primăriei comune Gogoașri în perioada 27.07.2016 probă scrisă și în date de 29.07.2016 probă interviului. 
Examenul constă în 3 etape: 
1) Selecția dosarelor care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen; 
2) Proba scrisă va avea loc în date de 27.07.2016 la sediul Prim [riei comunei Gogoșari, începând cu ora 10.00; 
3) Proba interviu va avea loc în date de 29.07.2016. 
Proba scrisă și interviul se punctează cu maxim 100 de puncte fiecare. Punctajul minim pentru promovarea fiecărei probe de examen este de 50 de puncte. Punctajul final pentru promovarea examenului este de minim 100 de puncte și se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și la interval. 
Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional se comunică candidaților prin afișare la avizierul instituțional în termen de 3 zile lucrătoare de la susținerea interviului. 
II.Condiții specifice de participare la concurs / examen: 
În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut funcționare publică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții conform prevederilor art.65 alin.2 din Legea nr.188 / 1999 (r2), cu modificări și completări ulterioare: 
– să aibă cel puțin 3 ani vechime în grad profesional la funcții publice din care promovează; 
– să fi obținut cel puțin calificativ ”bine” la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 
– să nu aibă în cazierul administrativ sau sancțiunea disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi. 
Dosarele de înscriere la examen, conform prevederilor art.127 din HG nr.611 / 2008, modificat și completat va conține în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechi în gradul profesional din care se promovează; 
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani; 
c) formularul de înscriere prezentat în anexa nr. 3 care se gaseste la Compartimentul Secretariat. 
Bibliografia pentru examen este următoarea: 
1. Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificări și completări ulterioare 
2. Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificări și completări ulterioare 
3. Legea 7/2004 privind Codul de conduită la funcționarii publici 
4. Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată modificări și completări ulterioare; 
5. HG nr.64 / 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicația unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă; 
Anunțul de examen este afișat pe pagina de internet a Primăriei comune Gogoșari și la avizierul institutiei. PRIMAR, Daia Dănuț
– ANUNȚ  Nr. 1.820 / 07.04.2016 Primăria comunei Gogoșari, județul Giurgiu, organizează concurs în data de 04.05.2016, ora 10,00, proba scrisă și în data de 06.05.2016, ora 10,00, probă interviu, sediul instituției din comuna Gogoșari, județul Giurgiu în vedere ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de  MUNCITOR CALIFICAT  – Compartiment Alimentare cu apă în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoșari.
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spațiului Economic European și domiciliului în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate complementare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime specific potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
Cerințe specifice:
■ diplomă de absolvire a Școlii profesionale;
■ atestat agent de securitate
■ domiciliu stabil în comuna Gogoșari, jud. Giurgiu.
Tematica și Bibilografie:
– Legea nr.53 / 2003 – Codul muncii, republicată, modificată și completată;
– Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
– Legea nr.215 / 2001, privind administrarea publică locală, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
– Legea nr.241 / 2006, legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată.
Condițiile generale și specifice prezintă în fișa postului:
– să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudecăți unității păzite;
– să păzească obiectivul, bunurile și valorile nominalizate în planul de pază și să asigure integritatea acestora;
– să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile interne;
– să oprească și să legitimeze persoane despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să oprească și să predea poliția pe făptuitor , bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunilor sau al altor fapte ilicite luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;
– să încunoștiințeze de îndată șeful sau ierarhic și conducerea unității beneficiare despre producția oricărui eveniment în timpul executării serviciului și despre măsurile la instalații, conducte sau rezervări de apă, combustibil ori de substanțe chimice luate; la instalații, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanțe chimice;
– în caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanțe chimice, la rețelele electrice sau telefonice și în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, se aduc de îndată la cunoștințele celor chiar și chiar și să ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului;
– în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a valorilor, să sesizeze pompierii și să anunțe conducerea unității și a poliției;
– să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și a valorilor în caz de dezastre;
– să sesizeze poliția în legătură cu orice fapt de natură a prejudecății patrimoniului unității și să-și dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliției pentru prinderea infractorilor;
– să păstrez accesul de stat și cel de serviciu, dacă, prin natura atribuțiilor, sunt acces la fel de date și informații;
– să poarte numai în timpul serviciului mijloacelor de aparat și de protecție în condițiile prezentate de lege;
– să poarte uniformă și insemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepția locurilor de muncă unde se impune o altă parte;
– să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici să nu consumă astfel de băuturi în timpul serviciului;
– să nu absenteze fără motive temeinice și fără să anunțe în prealabil conducerea unității despre acesta;
– să execute întocmai dispoziții șefilor ierarhici, cu excepția celor vădite nelegale, și să fie respectate în raporturile de serviciu;
– să execute, în raport de specific obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum și orice alte sarcini care i-au fost încredințate, potrivit planului de pază;
– să respecte consemnul general și particular al postului;
– să se prezinte la serviciu într-o stare a acestor produse pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor și să nu consum în timpul programului de lucru produse care îi afectează capacitatea de muncă;
– să aibă o ținută și o comportare civilizată prin folosirea unor formule politice de adresare;
– să respecte cu strictețe normale de protecție muncii, să pună în aplicare cunoștințe dobândite prin instrucțiuni generale de protecție și prin instrucțiunea specifică locului de muncă;
– să înștiințeze conducerea inși imediat ce a luat cunoștința de existență unor nereguli, abateri, greutăți sau lipsuri în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
– să legitimeze persoanele care își desfășoară activitatea în încintă;
– să predea serviciul după ce în prealabil au fost verificate spațiile și parametrii de funcționare normală a instalației;
– să păstreze curățenia în curte și în interiorul stației de apă;
– să se ocupe de remedierea tuturor defecțiunilor apărute pe rețeaua de apă;
– lunar să execute citirea apometrelor la abonați în perioada 1-10 ale lunii;
– să execute sigilarea tuturor apometrelor în căminul abonaților;
– să execute verificarea corectitudini branșări abonaților;
– să consemneze predarea-primirea serviciului de pază, într-un registru de procese-verbale.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în perioada 13.04.2016 – 26.04.2016 inclusiv, ora 16,00. Acestea trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prezentate la art.6 din HG nr.286 / 23.03.2011, cu modificări și completări ulterioare:
a) cerere de înscriere la concursuri adresate conducătorului autorității sau instituțiilor publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legilor, după caz;
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor– 2 ani vechime în funcția de șofer;
e) cazierul judiciar;
f) adeverință care să ateste starea de sănătate complementare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, număr, date, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard standard de Ministerul Sănătății Publice.
Copiile de pe actele prezintă mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul către secretarul comisiei de concursuri.
Documentul programat la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. PRIMAR, Daia Dănuț
– ANUNȚ  Nr. 1.819 / 07.04.2016 rimăria comunei Gogoșari, județul Giurgiu, organizează concurs în data de 04.05.2016, ora 10,00, proba scrisă și în data de 06.05.2016, ora 10,00, probă interviu, sediul instituției din comuna Gogoșari, județul Giurgiu în vedere ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de  ȘOFER  (microbuz școlar) – Compartiment personal deservire din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoșari. 
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții: 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spațiului Economic European și domiciliului în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate complementare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime specific potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 
Cerințe specifice: 
■ studii generale; 
■ 2 ani vechime în activitate de șofer; 
■ permis de conducere categoria D; 
■ certificat de pregătire profesională a conducătorului auto; 
■ domiciliu stabil în comuna Gogoșari, jud. Giurgiu. 
Tematica și Bibilografie: 
– Legea nr.53 / 2003 – Codul muncii, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 
– Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; 
– Legea nr.215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
– OUG nr.195 / 2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată; 
– HG nr. 1391/2006 a fost aprobat Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată. 
Condițiile generale și specifice prezintă în fișa postului: 
– asigurarea întreținerea și repararea mașinilor în transportarea elevilor școlii; 
– interzis folosirea mașinilor în scopuri personale; 
– transportarea eleviilor în condiții bune. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în perioada 13.04.2016 – 26.04.2016 inclusiv, ora 16,00. Acestea trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prezentate la art.6 din HG nr.286 / 23.03.2011, cu modificări și completări ulterioare: 
a) cerere de înscriere la concursuri adresate conducătorului autorității sau instituțiilor publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legilor, după caz; 
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor– 2 ani vechime în funcția de șofer; 
e) cazierul judiciar; 
f) adeverință care să ateste starea de sănătate complementare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului. 
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, număr, date, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard standard de Ministerul Sănătății Publice. 
Copiile de pe actele prezintă mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul către secretarul comisiei de concursuri. 
Documentul programat la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. PRIMAR, Daia Dănuț
– ANUNȚ Nr. 84 / 11.01.2016 Primăria comunei Gogoșari, județul Giurgiu, organizează concurs în data de 23.02.2016, ora 10,00, proba scrisă și în data de 25.02.2016, ora 10,00, probă interviu, sediul instituției din comuna Gogoșari, județul Giurgiu în vedere ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de ȘOFER (microbuz școlar) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoșari.
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplinește condițiile:
a) are cetățenia română, cetățenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spațiului Economic European și domiciliului în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate complementare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplinește condiții de studii și vechime specific potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
Cerințe specifice:
■ studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
■ 2 ani vechime în activitate de șofer;
■ permis de conducere categoria D;
■ certificat de pregatire profesională a conducătorului auto;
■ domiciliu stabil în comuna Gogoșari, jud. Giurgiu.
 Bibilografie:
– Legea nr.53 / 2003 – Codul muncii, republicată, modificată și completată;
– Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
– Legea nr.215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– OUG nr.195 / 2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată;
– HG nr. 1391/2006 a fost aprobat Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată.   Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în perioada 12.01.2016 – 25.01.2016. Acestea trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prezentate la art.6 din HG nr.286 / 23.03.2011, cu modificări și completări ulterioare:
a) cerere de înscriere la concursuri adresate conducătorului autorității sau instituțiilor publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legilor, după caz;
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor– având în vedere, fiind că gradul / treaptă profesional / ă este debutant- nu necesită vechime;
e) cazierul judiciar;
f) adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
   Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, număr, date, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard standard de Ministerul Sănătății Publice.   Copiile de pe actele prezintă mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul către secretarul comisiei de concursuri.
  Documentul programat la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. PRIMAR, Daia Dănuț
– ANUNȚ  nr.107 / 11.01.2016Primăria comunei Gogoșari, județul Giurgiu, organizează concursuri de recrutare în date de 17.02.2016, ora 10:00, probă scrisă și în date de 19.02.2016, ora 10:00, probă interviu , sediul instituției din comuna Gogoșari, județul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată,  a postului de Consilier , gradul profesional asistent, în cadrul Compartimentului Achiziții publice și proiecte.
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate accesorii funcționale publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplinește condițiile de studii prezentate de lege pentru funcția publică;
g) îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcțiilor publice;
h) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau împotriva autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcțiilor publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;
Cerințe specifice:
■ studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă;
■ 1 an vechime în specialitatea studiilor.
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr.215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificări și completări ulterioare;
2. OUG nr.34 / 2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractor de concesiune de servicii;
3. HG nr. 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
4. HG nr.71 / 2007 privind Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prezentate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
5. Legea nr.188 / 1999, privind Statutul funcționării publice, republicată cu modificări și completări ulterioare;
6. Legea nr.7 / 2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.
Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, compartiment Secretariat, în perioada 18.01.2016 – 05.02.2016. Acestea trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prezentate la art.49 din HG nr.611 / 2008, cu modificări și completări ulterioare:
a) formularul de înscriere prezentat în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate;
g) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.
(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, date, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard de stabilitate al Ministerului Sănătății Publice.
(3) Copiile de pe actele prezentate la alin. (1) se prezintă în copii legalizați sau însoțit de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul către secretarul comisiei de concursuri.
(4) Documentul prezintă la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituțiilor publice organizatoare a concursului. PRIMAR, Daia Dănuț
– ANUNȚ  NR.2.101 / 12.06.2014 Primăria comunei Gogoșari, județul Giurgiu,  organizează concurs în data de 23.07.2014, ora 10,00, proba scrisă și în data de 25.07.2014, ora 10,00, probă interviu , sediul instituției din comuna Gogoșari, județul Giurgiu în vedere ocupării, pe perioadă nedeterminată,  a următoarelor posturi în cadrul aparatului de specialitate la Primarului comunei Gogoșari , menționate mai jos:
1. Compartiment impozite și taxe – un post de Referent – grad profesional debutant – funcție contractuală
2. Compartiment Situații de Urgență – un post de Referent – treaptă profesională debutant – funcție contractuală
Dosarele de înscriere la concurs  se depun  la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, Compartiment Secretariat,  în perioada 12.06.2014-25.06.2014 . Acestea trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prezentate la art.6 din HG nr.286 / 23.03.2011, cu modificări și completări ulterioare. Pentru mai multe informații:  click aici
– ANUNȚ NR.1.054 / 21.03.2014 Primăria comunei Gogosari, judetul Giurgiu  organizează în date de 05 MAI 2014: EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogosari, pentru posturile menționate mai jos:

1. Compartiment contabilitate si situatii de urgenta:
–  un post de Referent de specialitate, gradul II,  care prin transformare va deveni Referent de specialitate, gradul I;2. Compartiment Cultura
–  un post de Referent de specialitate, gradul II,  care prin transformare va deveni Referent de specialitate, gradul I;Condiția de participare  fiind aceea de a fi obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale realizate în ultimii 3 ani.Examenul de promovare  în grad I se va organiza cu respectarea prevederile Hotarârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publiceExamenul de promovare  va consta in puncte probe: proba scrisă și interviul, care se vor susține în aceeași zi.Dosarele pentru înscriere  la examenul de promovare în gradul I, se depun de către candidați în termen de 10 de zile lucratoare de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, la Compartiment Secretariat și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, articol documente:

1. adeverință eliberată de Compartiment Secretariat, în vederea atestării vechi în gradul in care promovează;
2. copie de pe fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale realizate în ultimii 3 ani;
3. formularul de înscriere (care se obține de la Compartimentul Secretariat).
Bibliografie pentru examen de promovare în grad I a personalului contractual din cadrul Compartiment Contabilitate și
Situații de urgență : – Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
– Legea nr.53 / 2003 – Codul muncii, republicată, modificată și completată;
– prevederile Legii nr.273 / 2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată ulterior;
– Legea nr. 82/1991, Legea Contabilități republicată, modificată și completată ulterior;
– Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
– Legea nr.481 / 2004, privind protecția civilă, republicată;Bibliografie pentru examen de promovare în grad I a personalului contractual din cadrul Compartiment Cultura:
– Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
– Legea nr.53 / 2003 – Codul muncii, republicată, modificată și completată;
– Legea nr.334 / 2002, Legea bibliotecilor, republicata.Data limita de depunere a dosarelor de participare la examen: 04.04.2014 . Acestea se vor depune la Compartiment Secretariat
Proba scrisa a examenului va avea loc in data de 05.05.2014, ora 10,00
Proba interviului: 05.05.2014, ora 14,00.

Relații suplimentare se obțin telefonul 0246/228114 sau  click aici

– ANUNȚ Primăria comunei Gogoșari, județul Giurgiu,  organizează concursuri  de recrutare în date de  10.12.2013, ora 10:00 , probă scrisă și în date de  12.12.2013, ora 10:00 , probă interviu, sediul instituției din comuna Gogoșari, județul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de  Consilier, gradul profesional asistent debutant , în cadrul Compartimentului Asistență-socială.Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în perioada 12.11.2013-02.12.2013, pentru mai multe informații:  click aici.

– ANUNȚ Primăria comunei Gogoșari, județul Giurgiu,  organizează concursuri  de recrutare în date de  16.10.2013, ora 10:00 , probă scrisă și în date de  18.10.2013, ora 10:00 , probă interviu, sediul instituțional din comuna Gogoșari, județul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de  Referent, gradul profesional principal , în cadrul Compartimentului Asistență-socială.Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comune Gogoșari, județul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în perioada 17.09.2013-07.10.2013, pentru mai multe informații:  click aici.