Regulament de organizare si functionare

  • HCL nr. 65 din data de 25.10.2019 privind aprobare ROF aparat specialitate  Vizualizare
    • HCL nr. 65 din 25.10.2019 anexa la HCL – ROF aparat de specialitate primar Vizualizare
  • HCL nr. 64 din data de 25.10.2019 privind revizuirea ROF CL al comunei Gogosari  Vizualizare
    • HCL nr. 64 din 25.10.2019 anexa la HCL – ROF consiliu local revizuit Vizualizare
 Dispozitia nr. 127 din data de 08.04.2019 privind regulament intern Vizualizare
  • Dispozitia nr. 127 din data de 08.04.2019 privind regulament intern – anexa regulament intern al aparatului de specialitate al primarului Vizualizare