Informatii de interes public

Formulare tip (cu menționarea timpului necesar completării)

 TAXE SI IMPOZITE LOCALE – Formulare Tipizate

ANEXA 01 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane fizice.

ANEXA 02 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane juridice.

ANEXA 03 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice.

ANEXA 04 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane juridice.

ANEXA 05 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport – persoane fizice/juridice.

ANEXA 06 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport peste 12 tone – persoane fizice/juridice.

ANEXA 07 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa – persoane fizice/juridice.

ANEXA 08 Decizie de impunere – persoane fizice.

ANEXA 09 Decizie de impunere – persoane juridice.

ANEXA 10 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala – persoane fizice.

ANEXA 11 Certificat fiscal – persoane fizice.

ANEXA 12 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala – persoane juridice.

ANEXA 13 Certificat fiscal – persoane juridice.

ANEXA 14 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate.

ANEXA 15 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate.