Fisa serviciului

  • Dispozitia nr. 167 din 03.07.2015 privind atribuirea calitatii de inspector de protectie civila unor functionari publici din aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari: click aici
  • Dispozitia nr. 165 din 03.07.2015 privind nominalizarea persoanelor responsabile pe sate, cu avertizarea si evacuarea populatiei, in situatii de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale pe cursuri de apa: click aici
  • Dispozitia nr. 164 din 03.07.2015 cu privire la aprobarea nominalizarii echipei de interventie in caz de incendiu la nivelul Primariei comunei Gogosari, judetul Giurgiu:click aici
  • Dispozitia nr. 80 din 02.03.2009 privind numirea inspectorului de protectie civila si Dispozitia nr. 81 din 02.03.2009 privind numirea unei persoane in functia de cadru tehnic cu atributii privind apararea impotriva incendiilor la nivelul comunei Gogosari:click aici