Proiecte Investitionale

 • Anunț de presă lansarea proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Giurgiu” ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Vizualizare
 • Adresa nr. 1629 din 03.04.2023 – raspunsul autoritatii contractante catre solicitant privind aprobarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 2.000.000 lei pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local Vizualizare
 • Adresa nr. 1543 din 29.03.2023 – raspunsul autoritatii contractante catre solicitant privind aprobarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 2.000.000 lei pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local Vizualizare
 • Anunt publicitar nr. 953 din 03.03.2023 achizitie publica privind contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 2.000.000 lei pentru asigurarea finantarii proiectelor de investii de interes local Vizualizare
 • Comunicat de presă din 03.01.2023 implementare proiect digitalizare PNRR Vizualizare

– Anunt final nr. 3546 din 22.07.2019 Gogosari iulie 2019 Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020 Axa Prioritara 6 – Educatie si competente Vizualizare

– Anunt nr. 7251 / 19.11.2018 privind Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020
Axa Prioritara 6. “Educatie si competente” Prioritatea de investitii: 10.i. “Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescor, primar si secundar de de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare”.  Apel de proiecte Componenta 1 – Apel: POCU/74/6/18/18/Operatiune compozita OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6. Pentru mai multe detalii click aici
 
Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 6 – „Educație și competențe”
Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4.
Titlul proiectului: SCOP – Şcoală, Comunitate, Oportunitate, Participare
Contract: POCU/74/6/18/108327 

Primăria Comunei Gogoșari în parteneriat cu Asociația pentru Incluziune Socială ”Proetnica”, Primăria Comunei Vedea și Școala Gimnazială nr.1 Daia, Giurgiu, implementează începând cu data de 14 mai 2018, proiectul cu titlul „SCOP – Școală, Comunitate, Oportunitate, Participare”, cod MySmis 108327 (nr.contract POCU/74/6/18/108327), cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Școlile asociate în proiect sunt: Școala Gimnazială „Apostol Arsache” Vedea, Școala Gimnazială „Marin Gh. Popescu” Gogoșari și Școala Gimnazială Nr.1 Daia, din jud. Giurgiu.

Valoarea totală a proiectului este de 6.074.611,33 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 5.987.879,92 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în prevenirea şi diminuarea parăsirii timpurii a școlii, precum și încurajarea înscrierii în sistemul de învățământ preuniversitar obligatoriu pentru un număr de 620 de copii și elevi și facilitarea reintegrării în sistemul educațional a unui număr de 60 de tineri și adulți care au abandonat timpuriu sistemul educațional, situați în zona de circumscripție a Școlii Gimnaziale nr.1 Daia, a Școlii Gimnaziale „Apostol Arsache” din Vedea și a Școlii Gimnaziale „Marin Gh. Popescu” din Gogoșari, județul Giurgiu, prin măsuri educaționale integrate, stimularea accesului egal și participării active a copiilor la învățământul preșcolar, primar și gimnazial de calitate, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii și derularea unui program „A doua șansă”, pe o durată de 36 de luni.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Ameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale prin structurarea procesului de predare și actualizarea infrastructurii educaționale după principiile directoare ale unei metodologii de tip „Grădinița și Școala prietenoase” de care să beneficieze un număr de 620 de copii și elevi și conștientizarea importanței educației prin organizarea unei campanii cu implicarea unui număr de 620 de părinți. Sustenabilitatea programelor educaționale va fi asigurată prin dezvoltarea de parteneriate cu organizații locale relevante și organizarea unui workshop pentru facilitarea diseminării, transferului și valorificării bunelor practici asimilate în cadrul proiectului la nivel local și regional cu implicarea unui număr de 50 de participanți.

 • Stimularea accesului și participării copiilor la învățământul preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii și a grupurilor de antepreșcolari neînscriși, printr-un set de măsuri integrate destinate copiilor aparținând grupurilor vulnerabile și părinților acestora ce vizează dialogul școală-familie-copii-comunitate, activități de consiliere și educație parentală pentru un număr de 45 de părinți ai antepreșcolarilor și 101 de părinți ai preșcolarilor, furnizarea de sprijin material pentru un număr de 101 copii preșcolari, desfășurarea de activități extra-curriculare pentru 101 de copii preșcolari și a unui program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție pentru un număr de 101 copii preşcolari și 101 de părinți ai preșcolarilor și un număr de 45 părinți ai antepreșcolarilor.

 • Stimularea accesului și participării elevilor la învățământul primar și gimnazial, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, printr-un set de măsuri integrate de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, prin campanii continue de dialog școală-familie-copii-comunitate, derularea unui program de tip „Școală după școală” pentru un număr de 90 de elevi, furnizarea de sprijin material pentru număr de 474 de elevi, desfășurarea de activități de consiliere și educație parentală pentru un număr de 474 de părinți ai elevilor, desfăşurarea de activități extra-curriculare și a unui program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție pentru un număr de 474 de elevi și 474 de părinți ai elevilor.

 • Facilitarea reintegrarii în sistemul educațional a tinerilor și adulților cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani, prin derularea unor activități continue de identificare și recrutare a acestora în vederea înscrierii în cadrul unui program de tip „A doua șansă”, destinat atât persoanelor care nu au definitivat ciclul primar de învățământ, cât și celor care au abandonat studiile în ciclul secundar inferior, implicarea unui număr de 15 de persoane în cadrul programului aferent ciclului primar și a 45 de persoane în cadrul cursurilor specifice ciclului secundar inferior și monitorizarea evoluției acestora.

Rezultatele preconizate

Principalele rezultate pe care proiectul le vizează sunt: 1 metodologie și proceduri de îmbunătățire a programelor educaționale, prin utilizarea principiului „Școala/grădinița prietenoasă”; 1 workshop realizat în vederea diseminării informațiilor cu privire la metodologie și procedurile de lucru; workshop-uri și dezbateri ce vizează realizarea transferului de bune practici către stake-holderii regionali; lucrări de amenajare a spațiilor educaționale; dotarea spațiilor educaționale cu bunuri necesare îmbunătățirii infrastructurii educaționale; parteneriate cu părinții, actorii locali (agenți economici, ONG-uri relevante, unități de cult, poliția locală, cluburi sportive, etc.); 3 campanii de înscriere a copiilor cu vârste preșcolare în sistemul educațional; identificarea copiilor aflați în risc de abandon școlar; facilitarea accesului părinților și copiilor la serviciile de consiliere educațională pentru elevi și educație parentală; acordarea de sprijin material unui număr de 620 copii; planuri educaționale individualizate pentru preșcolari și școlari, activități extracurriculare pentru preșcolari și școlari etc.

Durata proiectului este de 36 de luni, în perioada 14 mai 2018 – 13 mai 2021.


LUCRARI DE INVESTITII FINALIZATE SI IN CURS DE EXECUTIE IN PERIOADA 2009-2010  
 • TEREN SPORT SCOALA GOGOSARI , DIN SAT. Gogosari, comuna Gogosari–finalizat 2009.
 • STADION COMUNAL in sat Izvoru– lucrare in curs de executie – lucrare executata in procent de 45%. 
 • PARC COMUNAL in sat Izvoru, comuna Gogosari –lucrare in curs de executie cu termen de finalizare noiembrie 2011.