Formulare tip (cu mentionarea timpului necesar completarii)

1. Anexa nr. 5 – Formular online pentru solicitarea informatiilor in baza Legi nr.544/2001.

  2. Anexa nr. 11 – Formular online pentru transmiterea petitiilor.

   3. Anexa 16 – Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandari pdf. si docx.

    4. Anexa nr.18 – Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din legea nr. 52/2003  pdf. si docx.
      5. Anexa nr. 19 – Registrul organizaţiilor luate în evidenţa autorităţii/instituţiei conf. art. 52 al. 1 și 2 din O.G. nr. 26/2000 pdf. si  docx.

       6. ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: click aici

        

       7. Impozite si taxe
       • 2 Anexa_1_Ordin_94_2016 la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice: click aici
       • 3 Anexa_2_Ordin_94_2016 la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice: click aici
       • 4 Anexa_3_Ordin_94_2016 la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice: click aici
       • 5 Anexa_4_Ordin_94_2016 la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice: click aici
       • 25 Cerere certificat atestare fiscala – PJ1: click aici
       • 26 Cerere certificat atestare fiscala – PF1: click aici
       • 27 Cerere compensare suma: click aici
       • 30 Cerere-eliberare-anexa-1.50 pentru imobilul identificat cu nr. cadastral: click aici
       • 36 CONTRACT DE ÎNSTRĂINARE – DOBÂNDIRE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT: click aici
       • 37 Declaratie -decizie pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: click aici
       • 38 Declaratie -decizie pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice: click aici
       • 38.1 Declaratie pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice: click aici
       • 39 Declaratie pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice: click aici
       • 45 ITL_016_Declaratie pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport: click aici
       • 46 ITL001 Declaratie cladiri rezidentiale nerezdentiale mixt PF 2016: click aici
       • 47 ITL002 Declaratie cladiri rezidentiale nerezdentiale mixt PJ 2016: click aici
       • 48 ITL005_Declaratie Auto PJ 2016: click aici
       • 49 ITL007 Declaratie Auto apa PJ 2016: click aici
       • 50 ITL027_2009 Declaratie pentru scoatere din evidenta a mijloacelor de transport: click aici
       • 51 ITL2010-104 Declaratie speciala cladiri 1: click aici
       • 6 CERERE pentru solicitarea avizului specific al MAPN persoane juridice 1: click aici
       • 7 CERERE pentru solicitarea avizului specific al MAPN persoane juridice 2: click aici
       • 8 Cerere pentru eliberarea avizului specific Direcţia pentru Cultură a Judeţului Giurgiu persoane fizice: click aici
       • 9 Cerere pentru eliberarea avizului specific Direcţia pentru Cultură a Judeţului Giurgiu persoane juridice: click aici
       8. Stare civila
       • 10 Cerere de transcriere: click aici
       • 17 Cerere schimb nume: click aici
       • 18 Cerere extras multilingv casatorie: click aici
       • 19 Cerere extras multilingv deces: click aici
       • 20 Cerere extras multilingv nastere: click aici
       • 32 Cerere pentru eliberare carte de identitate: click aici
       • 53 Model cerere aprobare casatorie: click aici
       • 54 Model cerere care atesta componenta familiei: click aici
       • 55 Model cerere celibat: click aici
       • 56 Model cerere divort: click aici
       • 57 Model cerere eliberare certificate de stare civila: click aici
       • 58 Model cerere inregistrare tardiva: click aici
       • 59 Model cerere pentru solicitarea informatiilor de interes public: click aici
       • 60 Model cerere rectificare: click aici
       • 61 Model de reclamatie administrativa in caz de raspuns negativ: click aici
       • 62 Model declaratie ambii soti starea de sanatate: click aici
       • 63 Model declaratie de casatorie: click aici
       • 64 Model declaratie domiciliu: click aici
       • 65 Model declaratie locuinta comuna: click aici
       • 66 Model declaratie recunoastere: click aici
       • 67 Model declaratie renuntare cerere de divort: click aici
       9. Succesiune
       10. Asistenta sociala
       • 13 Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala: click aici
       • 21 Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii: click aici
       • 22 Cerere ajutor de urgenta: click aici
       • 23 Cerere alocatie de stat plasament: click aici
       • 24 Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii în cazul tinerilor cure au împlinit vârsta de 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional: click aici
       • 28 Cerere de modificare cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială sau pentru acordarea unor noi drepturi: click aici
       • 29 Cerere eliberare adeverinta: click aici
       • 31 Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/ stimulentului de inserţie/ indemnizaţiei lunare/ sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii: click aici
       • 40 Declaratie ASF 2018: click aici
       • 41 Declaratie mama ICC: click aici
       • 43 Declaratie tata ICC: click aici
       11. Vazare teren
       • 14 Cerere pers. fizice – afisarea ofertei de vanzare a terenului: click aici
       • 15 Cerere pers. juridice – afisarea ofertei de vanzare a terenului: click aici
       • 33 Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare persoane fizice: click aici
       • 34 Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare persoane juridice: click aici
       • 42 Declaratie pentru completarea registrului agricol 2016: click aici
       • 68 Oferta vanzare pers fizice: click aici
       • 69 Oferta vanzare pers juridice: click aici
       • 16 Cerere restituire: click aici
       • 35 Contract de arendare DADR: click aici
       12. Urbanism
       • 44 Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism: click aici
       13. Alte formulare
       • Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului persoane fizice: click aici
       • Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului persoane juridice: click aici
       • Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare persoane fizice: click aici
       • Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare persoane juridice: click aici
       • Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferinţă: click aici
       • Oferta vanzare teren persoane fizice: click aici
       • Oferta vanzare teren persoane juridice: click aici
       • Cerere eliberare atestat de producator: click aici
       • Cerere eliberare carnet de comercializare: click aici
       • DISPOZIŢIE nr. 79 din 14.05.2015 privind aprobarea procedurii de lucru privind eliberarea atestatului de producător si a carnetelor de comercializare a produselor agricole, aplicată în cadrul Primăriei Comunei Gogosari, conform Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementarea pieţei produselor din sectorul agricol: click aici  
       • Dispozitie cu privire la  acordarea dreptului de ajutor social doamnei(lui) … click aici
       • Dispozitie privind stabilirea atributiilor de serviciu ale doamnei …. asistent personal al bolnavului …. click aici
       • Dispozitie privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei reprezentata de d-nul(na) … click aici
       • Formular cerere acordare ajutor social – alocatie sustinere si ajutor incalzire: click aici
       • Formular adeverinta angajator pentru concediu crestere copil: click aici
       • Formular cerere indemnizatie cresterea copilului, alocatie de stat, stimulent de insertie: click aici
       • Cerere efectuare ancheta sociala pentru evaluarea persoanei cu handicap: click aici