Formulare tip (cu mentionarea timpului necesar completarii)

1. Anexa nr. 5 – Formular online pentru solicitarea informatiilor in baza Legi nr.544/2001.

  2. Anexa nr. 11 – Formular online pentru transmiterea petitiilor.

   3. Anexa 16 – Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandari pdf. si docx.

    Nr. articol

    4. Anexa nr.18 – Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din legea nr. 52/2003  pdf. si docx.

     Introducerea informațiilor reprezintă manifestarea acordului dumneavoastră pentru ca datele personale introduse să fie date utilizate de către reprezentanții autorităților publice de la nivel central în vederea comunicării informațiilor referitoare la punerea în consultare publică a proiectelor de acte normative inițiate de primarie.

      De exemplu:

      Introducerea informațiilor reprezintă manifestarea acordului dumneavoastră pentru ca datele personale introduse să fie date utilizate de către reprezentanții autorităților publice de la nivel central în vederea comunicării informațiilor referitoare la punerea în consultare publică a proiectelor de acte normative inițiate de primarie.

      5. Anexa nr. 19 – Registrul organizaţiilor luate în evidenţa autorităţii/instituţiei conf. art. 52 al. 1 și 2 din O.G. nr. 26/2000 pdf. si  docx.

       6. ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: click aici

        

       7. Impozite si taxe
       • 2 Anexa_1_Ordin_94_2016 la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice: click aici
       • 3 Anexa_2_Ordin_94_2016 la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice: click aici
       • 4 Anexa_3_Ordin_94_2016 la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice: click aici
       • 5 Anexa_4_Ordin_94_2016 la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice: click aici
       • 25 Cerere certificat atestare fiscala – PJ1: click aici
       • 26 Cerere certificat atestare fiscala – PF1: click aici
       • 27 Cerere compensare suma: click aici
       • 30 Cerere-eliberare-anexa-1.50 pentru imobilul identificat cu nr. cadastral: click aici
       • 36 CONTRACT DE ÎNSTRĂINARE – DOBÂNDIRE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT: click aici
       • 37 Declaratie -decizie pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: click aici
       • 38 Declaratie -decizie pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice: click aici
       • 38.1 Declaratie pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice: click aici
       • 39 Declaratie pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice: click aici
       • 45 ITL_016_Declaratie pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport: click aici
       • 46 ITL001 Declaratie cladiri rezidentiale nerezdentiale mixt PF 2016: click aici
       • 47 ITL002 Declaratie cladiri rezidentiale nerezdentiale mixt PJ 2016: click aici
       • 48 ITL005_Declaratie Auto PJ 2016: click aici
       • 49 ITL007 Declaratie Auto apa PJ 2016: click aici
       • 50 ITL027_2009 Declaratie pentru scoatere din evidenta a mijloacelor de transport: click aici
       • 51 ITL2010-104 Declaratie speciala cladiri 1: click aici
       • 6 CERERE pentru solicitarea avizului specific al MAPN persoane juridice 1: click aici
       • 7 CERERE pentru solicitarea avizului specific al MAPN persoane juridice 2: click aici
       • 8 Cerere pentru eliberarea avizului specific Direcţia pentru Cultură a Judeţului Giurgiu persoane fizice: click aici
       • 9 Cerere pentru eliberarea avizului specific Direcţia pentru Cultură a Judeţului Giurgiu persoane juridice: click aici
       8. Stare civila
       • 10 Cerere de transcriere: click aici
       • 17 Cerere schimb nume: click aici
       • 18 Cerere extras multilingv casatorie: click aici
       • 19 Cerere extras multilingv deces: click aici
       • 20 Cerere extras multilingv nastere: click aici
       • 32 Cerere pentru eliberare carte de identitate: click aici
       • 53 Model cerere aprobare casatorie: click aici
       • 54 Model cerere care atesta componenta familiei: click aici
       • 55 Model cerere celibat: click aici
       • 56 Model cerere divort: click aici
       • 57 Model cerere eliberare certificate de stare civila: click aici
       • 58 Model cerere inregistrare tardiva: click aici
       • 59 Model cerere pentru solicitarea informatiilor de interes public: click aici
       • 60 Model cerere rectificare: click aici
       • 61 Model de reclamatie administrativa in caz de raspuns negativ: click aici
       • 62 Model declaratie ambii soti starea de sanatate: click aici
       • 63 Model declaratie de casatorie: click aici
       • 64 Model declaratie domiciliu: click aici
       • 65 Model declaratie locuinta comuna: click aici
       • 66 Model declaratie recunoastere: click aici
       • 67 Model declaratie renuntare cerere de divort: click aici
       9. Succesiune
       10. Asistenta sociala
       • 13 Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala: click aici
       • 21 Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii: click aici
       • 22 Cerere ajutor de urgenta: click aici
       • 23 Cerere alocatie de stat plasament: click aici
       • 24 Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii în cazul tinerilor cure au împlinit vârsta de 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional: click aici
       • 28 Cerere de modificare cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială sau pentru acordarea unor noi drepturi: click aici
       • 29 Cerere eliberare adeverinta: click aici
       • 31 Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/ stimulentului de inserţie/ indemnizaţiei lunare/ sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii: click aici
       • 40 Declaratie ASF 2018: click aici
       • 41 Declaratie mama ICC: click aici
       • 43 Declaratie tata ICC: click aici
       11. Vazare teren
       • 14 Cerere pers. fizice – afisarea ofertei de vanzare a terenului: click aici
       • 15 Cerere pers. juridice – afisarea ofertei de vanzare a terenului: click aici
       • 33 Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare persoane fizice: click aici
       • 34 Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare persoane juridice: click aici
       • 42 Declaratie pentru completarea registrului agricol 2016: click aici
       • 68 Oferta vanzare pers fizice: click aici
       • 69 Oferta vanzare pers juridice: click aici
       • 16 Cerere restituire: click aici
       • 35 Contract de arendare DADR: click aici
       12. Urbanism
       • 44 Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism: click aici
       13. Alte formulare
       • Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului persoane fizice: click aici
       • Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului persoane juridice: click aici
       • Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare persoane fizice: click aici
       • Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare persoane juridice: click aici
        Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferinţă: click aici
       • Oferta vanzare teren persoane fizice: click aici
       • Oferta vanzare teren persoane juridice: click aici
       • Cerere eliberare atestat de producator: click aici
       • Cerere eliberare carnet de comercializare: click aici
       • DISPOZIŢIE nr. 79 din 14.05.2015 privind aprobarea procedurii de lucru privind eliberarea atestatului de producător si a carnetelor de comercializare a produselor agricole, aplicată în cadrul Primăriei Comunei Gogosari, conform Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementarea pieţei produselor din sectorul agricol: click aici  
       • Dispozitie cu privire la  acordarea dreptului de ajutor social doamnei(lui) … click aici
       • Dispozitie privind stabilirea atributiilor de serviciu ale doamnei …. asistent personal al bolnavului …. click aici
       • Dispozitie privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei reprezentata de d-nul(na) … click aici
       • Formular cerere acordare ajutor social – alocatie sustinere si ajutor incalzire: click aici
       • Formular adeverinta angajator pentru concediu crestere copil: click aici
       • Formular cerere indemnizatie cresterea copilului, alocatie de stat, stimulent de insertie: click aici
       • Cerere efectuare ancheta sociala pentru evaluarea persoanei cu handicap: click aici