Formulare administrative

Modele formulare:

1 ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: click aici

Impozite si taxe
2 Anexa_1_Ordin_94_2016 la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice: click aici
3 Anexa_2_Ordin_94_2016 la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice: click aici
4 Anexa_3_Ordin_94_2016 la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice: click aici
5 Anexa_4_Ordin_94_2016 la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice: click aici

25 Cerere certificat atestare fiscala - PJ1: click aici
26 Cerere certificat atestare fiscala - PF1: click aici
27 Cerere compensare suma: click aici

30 Cerere-eliberare-anexa-1.50 pentru imobilul identificat cu nr. cadastralclick aici

36 CONTRACT DE ÎNSTRĂINARE - DOBÂNDIRE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT: click aici
37 Declaratie -decizie pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: click aici
38 Declaratie -decizie pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice: click aici
38.1 Declaratie pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice: click aici
39 Declaratie pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice: click aici

45 ITL_016_Declaratie pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport: click aici
46 ITL001 Declaratie cladiri rezidentiale nerezdentiale mixt PF 2016: click aici
47 ITL002 Declaratie cladiri rezidentiale nerezdentiale mixt PJ 2016: click aici
48 ITL005_Declaratie Auto PJ 2016: click aici
49 ITL007 Declaratie Auto apa PJ 2016: click aici
50 ITL027_2009 Declaratie pentru scoatere din evidenta a mijloacelor de transport: click aici
51 ITL2010-104 Declaratie speciala cladiri 1: click aici

6 CERERE pentru solicitarea avizului specific al MAPN persoane juridice 1: click aici
7 CERERE pentru solicitarea avizului specific al MAPN persoane juridice 2: click aici

8 Cerere pentru eliberarea avizului specific Direcţia pentru Cultură a Judeţului Giurgiu persoane fizice: click aici
9 Cerere pentru eliberarea avizului specific Direcţia pentru Cultură a Judeţului Giurgiu persoane juridice: click aici

Stare civila
10 Cerere de transcriere: click aici
17 Cerere schimb nume: click aici
18 Cerere extras multilingv casatorie: click aici
19 Cerere extras multilingv deces: click aici
20 Cerere extras multilingv nastere: click aici
32 Cerere pentru eliberare carte de identitate: click aici
53 Model cerere aprobare casatorie: click aici
54 Model cerere care atesta componenta familiei: click aici
55 Model cerere celibat: click aici
56 Model cerere divort: click aici
57 Model cerere eliberare certificate de stare civila: click aici
58 Model cerere inregistrare tardiva: click aici
59 Model cerere pentru solicitarea informatiilor de interes public: click aici
60 Model cerere rectificare: click aici
61 Model de reclamatie administrativa in caz de raspuns negativ: click aici
62 Model declaratie ambii soti starea de sanatate: click aici
63 Model declaratie de casatorie: click aici
64 Model declaratie domiciliu: click aici
65 Model declaratie locuinta comuna: click aici
66 Model declaratie recunoastere: click aici
67 Model declaratie renuntare cerere de divort: click aici

Succesiune
11 Cerere eliberare copie anexa 24: click aici
12 Cerere ortografie: click aici
52 Model cerere anexa 23: click aici

Asistenta sociala
13 Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala: click aici
21 Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii: click aici
22 Cerere ajutor de urgenta: click aici
23 Cerere alocatie de stat plasament: click aici
24 Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii în cazul tinerilor cure au împlinit vârsta de 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional: click aici
28 Cerere de modificare cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială sau pentru acordarea unor noi drepturi: click aici
29 Cerere eliberare adeverinta: click aici
31 Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/ stimulentului de inserţie/ indemnizaţiei lunare/ sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii: click aici
40 Declaratie ASF 2018: click aici
41 Declaratie mama ICC: click aici
43 Declaratie tata ICC: click aici

Vazare teren
14 Cerere pers. fizice - afisarea ofertei de vanzare a terenului: click aici
15 Cerere pers. juridice - afisarea ofertei de vanzare a terenului: click aici
33 Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare persoane fizice: click aici
34 Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare persoane juridice: click aici
42 Declaratie pentru completarea registrului agricol 2016: click aici
68 Oferta vanzare pers fizice: click aici
69 Oferta vanzare pers juridice: click aici

16 Cerere restituire: click aici
35 Contract de arendare DADR: click aici

Urbanism
44 Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism: click aici

Cerere de divort: click aici
Declaratie de casatorie si certificat de nastere: click aici
Juramant stare civila: click aici

Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului persoane fizice: click aici
Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului persoane juridice: click aici
Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare 
persoane fizice: click aici
Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare persoane juridice: click aici
Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferinţă: click aici
Oferta vanzare teren persoane fizice: click aici
Oferta vanzare teren persoane juridice: click aici

Cerere eliberare atestat de producator: click aici
Cerere eliberare carnet de comercializare: click aici
DISPOZIŢIE nr. 79 din 14.05.2015 privind aprobarea procedurii de lucru privind eliberarea atestatului de producător si a carnetelor de comercializare a produselor agricole, aplicată în cadrul Primăriei Comunei Gogosari, conform Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementarea pieţei produselor din sectorul agricol: click aici  
             
Dispozitie cu privire la  acordarea dreptului de ajutor social doamnei(lui) ... click aici
Dispozitie privind stabilirea atributiilor de serviciu ale doamnei .... asistent personal al bolnavului .... click aici
Dispozitie privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei reprezentata de d-nul(na) ... click aici

  • Formular cerere acordare ajutor social - alocatie sustinere si ajutor incalzire: click aici
  • Formular adeverinta angajator pentru concediu crestere copil: click aici
  • Formular cerere indemnizatie cresterea copilului, alocatie de stat, stimulent de insertie: click aici
  • Cerere efectuare ancheta sociala pentru evaluarea persoanei cu handicap: click aici
  • Cererea acordare indemnizatie pentru persoana cu handicap: click aici
  • Cerere angajare asistent personal: click aici
  • Cerere eliberare diverse adeverinte: click aici

Subpagini (1): Taxe si impozite locale