Anunt

Anul 2018
  • Anunt nr. 7000 din 05.11.2018 privind modificarea si completarea legii fondului funciar nr. 18 din 1991 - TERENURI (Adaugat la data 05.11.2018) Vizualizare
    • Anunt nr. 4.581 din 13.07.2018 Obiectul anunțului de selecție - Văzând prevederile Notei interne privind încadrarea personalului în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Proiectului „SCOP – Scoală, Comunitate, Oportunitate, Participare”, cod SMIS 2014+: 108327, nr. contract POCU 74/6/18/108327, se vor selecta 4 experți (Adaugat la data 16.07.2018) Vizualizare